ទំនាក់ទំនងចាងហ្វាង លោកព្រហ្ម សាវ៉េត ៖ 088 67 47 236 / 099 583 007
ព័ត៌មានជាតិ

ជួបជុំមិត្តភក្កិជិតឆ្ងាយនាចុងសប្តាហ៍សប្បាយសប្បាយ មកពីភ្នំពេញ ក្រោលគោ ស្វាយរៀងកំពង់រោទិ៍ បាវិត ស្វាយទាប ជីភូ…

(ខេត្តស្វាយរៀង):នៅថ្ងៃទី 4ខែ៩ ឆ្នាំ២០២២ជាថ្ងៃដែលជួបជុំមិត្តភក្កិជិតឆ្ងាយសប្បាយសប្បាយនៅគុជស្វាយព្រៃក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀង។ជាការពិតណាស់មិត្តភក្កិដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាគឺរាប់មួយជីវិតទីមួយមិនប្រកាន់ឋានះអ្នកមានអ្នកក្រ មន្ត្រីរាជការឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្កស្មើរៗគ្នាព្រោះមិត្តភ័ក្កទាំងអស់គ្នាកើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននិងមាននិស្ស័យពីបុព្វេមកទើបបានជាជួបគ្នាជាមិត្តភ័ក្កបាន។ក្នុងនាមមិត្តភក្កិទាំងអស់បានសម្ដែងការអរគុណចំពោះសម្លាញ់ធីរូ” និងភរិយាដែលបានបង្កើតកម្មវិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្កដើម្បីញ៉ាំងកម្មវិធីនេះឱ្យសប្បាយជួបជុំមិត្តភ័ក្កដែលធ្វើឱ្យយើងជួបជុំគ្នាទាំងគ្រួសារផិកសុីសប្បាយៗ ធ្វើឲ្យបញ្ញាកាសនេះសែនសប្បាយជួបជុំគ្នាក្នុងទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយ។សង្ឃឹមថានៅថ្ងៃក្រោយឆ្នាំក្រោយយើងនឹងជួបជុំមិត្តភ័ក្កសប្បាយបន្តទៀត៕

ព័ត៌មានជាតិ

ជួបជុំមិត្តភក្កិជិតឆ្ងាយនាចុងសប្តាហ៍សប្បាយសប្បាយ មកពីភ្នំពេញ ក្រោលគោ ស្វាយរៀងកំពង់រោទិ៍ បាវិត ស្វាយទាប ជីភូ…

(ខេត្តស្វាយរៀង):នៅថ្ងៃទី 4ខែ៩ ឆ្នាំ២០២២ជាថ្ងៃដែលជួបជុំមិត្តភក្កិជិតឆ្ងាយសប្បាយសប្បាយនៅគុជស្វាយព្រៃក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀង។ជាការពិតណាស់មិត្តភក្កិដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាគឺរាប់មួយជីវិតទីមួយមិនប្រកាន់ឋានះអ្នកមានអ្នកក្រ មន្ត្រីរាជការឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្កស្មើរៗគ្នាព្រោះមិត្តភ័ក្កទាំងអស់គ្នាកើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននិងមាននិស្ស័យពីបុព្វេមកទើបបានជាជួបគ្នាជាមិត្តភ័ក្កបាន។ក្នុងនាមមិត្តភក្កិទាំងអស់បានសម្ដែងការអរគុណចំពោះសម្លាញ់ធីរូ” និងភរិយាដែលបានបង្កើតកម្មវិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្កដើម្បីញ៉ាំងកម្មវិធីនេះឱ្យសប្បាយជួបជុំមិត្តភ័ក្កដែលធ្វើឱ្យយើងជួបជុំគ្នាទាំងគ្រួសារផិកសុីសប្បាយៗ ធ្វើឲ្យបញ្ញាកាសនេះសែនសប្បាយជួបជុំគ្នាក្នុងទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយ។សង្ឃឹមថានៅថ្ងៃក្រោយឆ្នាំក្រោយយើងនឹងជួបជុំមិត្តភ័ក្កសប្បាយបន្តទៀត៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published.