ទំនាក់ទំនងចាងហ្វាង លោកព្រហ្ម សាវ៉េត ៖ 088 67 47 236 / 099 583 007
ព័ត៌មានជាតិ

បឋមសិក្សានិងមតេយ្យសហគមន៍ព្រៃអង្គុញ ទទួលអំណោយសម្ភារះសិក្សានិងថវិការពីឯឧត្តម លីបញ្ញា ឯកឧត្តមអេង សុភាព

ឯកឧត្តម លី  បញ្ញារិទ្ធ និងឯកឧត្តម អេង ភាព  ព្រមទាំងក្រុមការងារនិងសហការី លោកវណ្ណ សុមន្នីអភិបាលរងក្រុងបាវិត។នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ខែមករាឆ្នាំ២០២៣ បាននាំយកសម្ភារបះសិក្សារួមទាំងថវិការនិងនំមកចែកជូនសិស្សបឋមសិក្សានិងមតេយ្យសហគមន៍ព្រៃអង្គុញចំនួន៣៦០នាក់និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន១១នាក់។ក្នុងនោះដែរ ឯកឧត្តម លីបញ្ញារិទ្ធ បានមានប្រសាសន៍ថា ដោយសារប្រទេសមានសុខសន្តិភាព និងមានការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ។ហើយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិស័យអប់រំយា”ងខ្លាំង ដើម្បីមានធនធានមនុស្ស សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាតិយើង។ឯកឧត្តមបន្តទៀតថាដោយមើលឃើញពីការខ្វះខាតសម្ភារះសិក្សា របស់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស ឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារ បាននំានូវសម្ភារះសិស្សា ដើម្បីចែកជូនដល់ក្មួយៗ ព្រមទាំងបានបុកអណ្តូង១ សំរាប់ឲលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ  ចំពោះអំណោយសិស្សម្នាក់ៗទទួលបានកាបូបដាក់សៀវភៅ០១និងនំ០១កញ្ចប់  ហើយលោកគ្រូម្នាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន៥០០០០រៀល  លោកនាយកសាលាទទួលបាន១០០០០០រៀល។ឯកឧត្តមលី បញ្ញារិទ្ធ បានផ្តាំទៅលោកនាយកលោកនាយករង លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ត្រូវខិតខំបង្រៀនសិស្សានុសិស្សបានល្អហើយមានចំណេះដឹង ដើម្បីដឹកនាំសង្គមជាតិមានការរីកចំរើន ព្រោះក្មួយៗនេះគឺជាទំពាំងស្នងឬស្សី សម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិ ។ដូច្នេះហើយសូមក្មួយសិស្សានុសិស្សត្រូវត្រងត្រាប់ស្តាប់ការបង្រៀន ពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខិតខំរៀនសូត្រ ឲក្លាយ ជាសិស្សល្អ មិត្តល្អ ជាសិស្សពូកែ៕

ព័ត៌មានជាតិ

បឋមសិក្សានិងមតេយ្យសហគមន៍ព្រៃអង្គុញ ទទួលអំណោយសម្ភារះសិក្សានិងថវិការពីឯឧត្តម លីបញ្ញា ឯកឧត្តមអេង សុភាព

ឯកឧត្តម លី  បញ្ញារិទ្ធ និងឯកឧត្តម អេង ភាព  ព្រមទាំងក្រុមការងារនិងសហការី លោកវណ្ណ សុមន្នីអភិបាលរងក្រុងបាវិត។នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ខែមករាឆ្នាំ២០២៣ បាននាំយកសម្ភារបះសិក្សារួមទាំងថវិការនិងនំមកចែកជូនសិស្សបឋមសិក្សានិងមតេយ្យសហគមន៍ព្រៃអង្គុញចំនួន៣៦០នាក់និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន១១នាក់។ក្នុងនោះដែរ ឯកឧត្តម លីបញ្ញារិទ្ធ បានមានប្រសាសន៍ថា ដោយសារប្រទេសមានសុខសន្តិភាព និងមានការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ។ហើយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិស័យអប់រំយា”ងខ្លាំង ដើម្បីមានធនធានមនុស្ស សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាតិយើង។ឯកឧត្តមបន្តទៀតថាដោយមើលឃើញពីការខ្វះខាតសម្ភារះសិក្សា របស់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស ឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារ បាននំានូវសម្ភារះសិស្សា ដើម្បីចែកជូនដល់ក្មួយៗ ព្រមទាំងបានបុកអណ្តូង១ សំរាប់ឲលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ  ចំពោះអំណោយសិស្សម្នាក់ៗទទួលបានកាបូបដាក់សៀវភៅ០១និងនំ០១កញ្ចប់  ហើយលោកគ្រូម្នាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន៥០០០០រៀល  លោកនាយកសាលាទទួលបាន១០០០០០រៀល។ឯកឧត្តមលី បញ្ញារិទ្ធ បានផ្តាំទៅលោកនាយកលោកនាយករង លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ត្រូវខិតខំបង្រៀនសិស្សានុសិស្សបានល្អហើយមានចំណេះដឹង ដើម្បីដឹកនាំសង្គមជាតិមានការរីកចំរើន ព្រោះក្មួយៗនេះគឺជាទំពាំងស្នងឬស្សី សម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិ ។ដូច្នេះហើយសូមក្មួយសិស្សានុសិស្សត្រូវត្រងត្រាប់ស្តាប់ការបង្រៀន ពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខិតខំរៀនសូត្រ ឲក្លាយ ជាសិស្សល្អ មិត្តល្អ ជាសិស្សពូកែ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published.